Lapače nečistôt VIATOP

   05025                 

Lapač ťažký VIATOP

Lapač ťažký VIATOP podobný
DIN 1221, zo za studena
valcovaného plechu a žiarovo
pozinkovaný podľa normy ISO 1461

7,45            

36 ks                

   05071                     

Lapač VIATOP, ľahký

Lapač VIATOP, ľahký podobný
DIN 1221, zo za studena
valcovaného plechu a žiarovo
pozinkovaný podľa normy ISO 1461

4,27

36 ks

   05066                    

Lapač ťažký VIATOP s nádstavcom

Lapač ťažký VIATOP s nádstavcom 
podobný DIN 1221, zo za studena
valcovaného plechu a žiarovo
pozinkovaný podľa normy ISO 1461

 

8,20

36 ks

   05109                    

Lapač ľahký VIATOP s nádstavcom

Lapač ľahký VIATOP s nádstavcom 
podobný DIN 1221, zo za studena
valcovaného plechu a žiarovo
pozinkovaný podľa normy ISO 1461

 

5,68

36 ks

  05098                      

Lapač ťažký VIATOP PAMREX 800

Lapač ťažký VIATOP PAMREX 800,
zo za studena valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný podľa ISO 1461

7,43

36 ks