Referencie

Výroba družstva v oblasti kovových výrobkov pre záhradu a domácnosť pokrýva 20-30% domácej spotreby. Okrem toho sú tieto výrobky exportované na trhy po takmer celom svete: EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Austrália, Japonsko. Ostatné výrobné skupiny vyplývajú z výrobnej spolupráce so zahraničnými partnermi, najmä z Francúzka, Nemecka, Veľkej Británie a Dánska, Belgicka. Približne 70-80% celkovej ročnej produkcie družstva tak pripadá na export.


Veľká Británia

Francúzsko

Belgicko

Holandsko

Nemecko

Dánsko

Nórsko

Švédsko

Rakúsko

Švajčiarsko

Taliansko

Česká republika

Slovenská republika

Japonsko

Austrália