Inkluzívny zamestnávateľ

                                                NAŠE PRACOVISKO JE MIESTO PRE VŠETKÝCH Ceníme si všetkých kvalifikovaných zamestnancov bez ohľadu na ich pôvod, farbu pleti, priezvisko, ich kultúru a zvyky a sme hrdí na to, že máme rozmanitý tím.Rešpektujeme prostredie, z...

Ponuka práce

Kovotvar prijme do pracovného pomeru väčší počet pracovníkov.    Viac......

Verejná výzva

Verejná výzva na predkladanie ponúk: Robotizované zváracie pracoviskoKovotvar, výrobné družstvo vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie cenových ponúk. Obsah zákazky je dodanie robotizovaného zváracieho pracoviska, s miestom dodania do sídla spoločnosti: KOVOTVAR, výrobné družstvo, Ul. Železničiarska 830, 908 01 Kúty Bližšie informácie tu:V&y...

KATALÓG PRODUKTOV

Katalóg produktov si môžete stiahnuť tu --> stiahnuť ...