O nás

Krátko z histórie:

  • 1.10.1953 vzniká v Kútoch družstvo s názvom Topľa založené remeselníkmi – kolármi, tesármi a kováčmi – a zaoberajúce sa spracovávaním dreva.
  • od r. 1955 sa postupne rozširoval výrobný sortiment, najskôr o škvárobetónové tvárnice a neskôr o produkty z technického tenkocementu. Družstvo sa premenovalo na Tvárnica v.d. Kúty.
  • v r. 1963 dochádza ku spojeniu družstva s celkom zahrňujúcim VĽD Holíč, VĽD Šaštín a VD Jablonica. V r. 1964 bol prijatý súčasný názov Kovotvar v.d. Kúty.
  • v ďalších obdobiach dochádza postupne k rozširovaniu priestorov i výroby, pričom najdôležitejším bolo prevzatie výroby pozinkovaného tovaru a vybudovanie a modernizácia zinkových pecí.
  • v r. 1972 bola zriadená prevádzka Autoservis Kúty, kde sa poskytovali servisné služby pre osobné automobily až do roku 2008.
  • v r. 2009 boli všetky činnosti družstva zlúčené do jedného závodu - závodu v Kútoch

     

Výrobné družstvo Kovotvar Kúty vzniklo 1.10.1953 pod názvom Topľa. Bolo založené remeselníkmi – kolármi, tesármi a kováčmi. V roku 1964 bol prijatý súčasný názov Kovotvar Kúty a družstvo tak malo svoje prevádzky vKútoch, Jablonici, Šaštíne a Holíči. Družstvo sa tak stalo jedným z najvýznamnejších podnikov v regióne.

Pre celkový vývoj a ďalšie smerovanie družstva bolo rozhodujúce obdobie rokov 1965-67, kedy došlo k zahájeniu výroby pozinkovaného tovaru. Tieto výrobky sú aj v súčasnosti hlavnou výrobnou náplňou družstva a vďaka nim sa naskytli tiež široké možnosti rozvoja všetkých činností družstva zameraných na spracovanie železa s touto povrchovou úpravou.

V roku 1989 došlo k radikálnym politickým, hospodárskym a spoločenským zmenám v bývalom Československu, ktoré ovplyvnili aj Kovotvar a jeho obchodné aktivity. Naša zahranično-obchodná orientácia sa nezamerala len na krajiny Európskej Únie, ale aj Severnú Ameriku a Japonsko.

Aby sa zvýšila konkurencieschopnosť družstva, bol výrazne rozšírený sortiment tovaru pre záhradu a domácnosť o nové typy kropiacich kanví, vedier, kvetináčov, váz, dekoratívnych predmetov z drôtu a pod. Výrobný program sa tiež rozšíril o pozinkované lapače hrubých kanalizačných nečistôt a pilotovacie kolíky.