Lisovanie

V rámci lisovacích prác používame celý rad lisov, rôznej konštrukcie, rozmerov pracovného stola a lisovacej sily, napr.:

  • Výstredníkové lisy od 25t do 250t
  • Hydraulické lisy do 200t
  • Ohraňovací lis do 100t max. 3000mm
  • CNC Ohraňovací lis do 50t max. 2000mm

Lisovanie, tvárnenie, dierovanie, strihanie plechu, kovových dielov, hliníku a nerezu. Pracuje podľa špecifikácie odberateľa použitím jeho alebo vlastne zhotovenými nástrojmi a prípravkami.

 

ohranovanie   Lisovanie

 

Bližšie informácie o možnosti lisovania podáme na tel.č.: +421 /034/ 6999 501, alebo
e-mail: 
kovotvar@kovotvarvd.sk