Ohýbanie trubiek

CNC CNC – ohýbačka rúrok INTELLIBEND 60
Ohýbačka trubiek IB 60 CNC je určená na ohýbanie trubiek z kovových materiálov kruhov prierezu valcovaných za studena. Vzhľadom na vysokú produktivitu, ľahkú  zoraditeľnosť a spoľahlivú prevádzku je vhodná pre sériovú a veľkosériovú výrobu.

Maximálny rozmer ohýbanej rúrky je 63mm s hrúbkou steny 3mm.

ohýbanie trubiek

 


Bližšie informácie o možnosti poskytnutia služby ohýbanie podáme na
tel.č.: +421 /034/ 6999 501, alebo e-mail: 
kovotvar@kovotvarvd.sk