Zinkovanie

Predstavuje moderný spôsob protikoróznej ochrany železa a ocele, ktorý Vám ponúkame v rámci služby zákazkového žiarového zinkovania Vašich železných a oceľových prvkov.
Vysoká životnosť a nízke náklady robia zo žiarového zinkovania najhospodárnejší spôsob ochrany ocele pred koróziou. Zinkovanie znižuje spotrebu energie a zlepšuje životné prostredie.


Technické údaje:

 • mokrým spôsobom - ponor cez roztavené tavidlo rovno do zinku
 • naše žiarové zinkovanie spĺňa kritéria stanovené normou EN ISO 1461 (STN 03 8558).

 

 zinkovanie vaza   zinkovanie vedro

   

  Úprava  výrobkov pred zinkovaním
  Výrobky k zinkovaniu je treba konštruovať a vyrábať tak, aby boli vhodné pre zinkovanie.
  Pred zinkovaním musí byť odstránené akékoľvek vnútorné pnutie vznikajúce napr. pri valcovaní plechu, ohýbaní, eventuálne zváraní, tým sa zabráni ich následnej deformácii v priebehu žiarového zinkovania. Taktiež zložité dielce sa pri zahriati na teplotu 450°C deformujú následkom skrytého pnutia, ktoré vzniká pri zváraní rozdielnych profilov, materiálov rôznej hrúbky a pod.

  Pri konštrukcii je treba počítať s rozťažnosťou ocele, ktorá je 6mm/m pri teplote 450°C. Duté priestory vyžadujú dostatočné odvetrávacie a výtokové otvory, ktoré je treba prejednať so zinkovňou. Ďalej sa je treba vyvarovať medzerám a pórom vo zvaroch. Z takýchto dutín môžu po pozinkovaní odtekať zbytky tavidla a moridla, a poškodiť tak pozinkovaný povrch. Zváranie konštrukcií doporučujeme realizovať v ochrannej atmosfére, inak je nutné produkty po zváraní očistiť obrúsením resp. tryskaním. Pre tryskanie je treba použiť oceľové broky, nie kremičité materiály.

  Všetky nerovnosti povrchu základného materiálu ako sú švy a hĺbková hrdza zostávajú po zinkovaní viditeľné. Drsnosť povrchu ovplyvňuje hrúbku a vzhľad zinkového povlaku. Zinkovanie uzavretých dutých telies je neprípustné, pretože tu hrozí možnosť explózie. Závity vnútorné aj vonkajšie je potreba po pozinkovaní znovu prečistiť alebo ich pred zinkom ochrániť (podľa dohody s technológom).

  Bližšie informácie o možnosti zinkovania podáme na tel.č.: +421 /034/ 6999 501, alebo
  e-mail: 
  kovotvar@kovotvarvd.sk