Obrábanie kovov

  • Brúsenie
  • Sústruženie
  • Frézovanie
  • Vŕtanie

 

         

 

Bližšie informácie o možnosti zinkovania podáme na tel.č.: +421 /034/ 6999 501, alebo
e-mail: 
kovotvar@kovotvarvd.sk